1

კოლხური® მალამოს ისტორია 45 წლის წინ დაიწყო.  ვიტალი დარსანია – მწერალი, საზოგადო მოღვაწე, მრავალი ჰუმანიტარული პროექტის ავტორი, პროფესიით ტექნოლოგი და ფილოლოგი გახლდათ. იგი 70 იან წლებში აქტიურად მოღვაწეობდა ფიტოთერაპიაში და ჰომეოპათიაში. მისი პრიორიტეტები იყო ბუნებრივ ნედლწულზე დამზადებული სამკურნალო და პროფილაქტიკური საშუალებების დამზადება. მან 1975 წელს შეიქმნა კოლხური® მალამო, რომელსაც მოქმედების ფართო სპექტრი გააჩნია და გამოიყენება კანსა და კანქვეშ განვითრებული  სხვადასხვა დაზიანებისა და პრობლემის დროს.

2000 წლიდან კომპანიამ აქტიურად დაიწყო ბუნებრივ ნედლეულზე დამზადებული კანის მოვლის სხვა საშუალებების რეცეპტურისა და ტექნოლოგიური რეგლამენტების შემუშავება და ამჟამად აწარმოებს რამოდენიმე სახის მოვლის კოსმეტიკურ საშუალებას.

2020 წლიდან კომპანიამ ასევე შეიმუშავა გარეგანი გამოყენების ვეტერენარული პროდუქტის რეცეპტურა და ტექნოლოგიური რეგლამენტი, რომელიც გარკვეული წარმატებული კვლვების შემდეგ აგრეთვე მიიღო სერიულ წარმოებაში.